POLITIK FOR DATABEHANDLING OG BESKYTTELSE

Sidst opdateret: 25. maj 2018

 

Hungry.dk tager dine private informationer meget seriøst

Denne politik dækker over de personlige informationer som Hungry.dk ApS (Hungry.dk) indsamler, bruger og viser i forbindelse med din brug af Hungry.dk-hjemmesiden (www.hungry.dk) eller nogen anden service, applikation eller medie kontrolleret af Hungry.dk

Denne politik kan blive tilrettet fra tid til anden. Vi anbefaler, at du grundigt læser denne politik hver gang du besøger hjemmesiden.

 

Det er vigtigt for os hos Hungry, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med reglerne på området. Vi har derfor udarbejdet en databeskyttelsespolitik, der giver dig som bruger et indblik i hvordan, og i hvilket omfang, personlige data behandles.

Denne politik indeholder også beskrivelser af, hvordan dine rettigheder er sikret.

 

Du kan via linket her finde en kopi af samtykkeerklæringen.

 

Indsamling af data og formål

Vi indsamler ikke oplysninger om dig, uden at du bliver oplyst om det.

 

Vi indsamler navn, adresse, e-mail, telefonnummer og adgangskode til din brugerkonto, samt yderligere oplysninger du måtte give i henhold til samtykke.

 

Vi indsamler oplysningerne for at kunne opfylde dine bestillinger. Dette gælder navn, adresse og telefonnummer. Det sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b).

 

Vi indsamler også oplysninger som er nødvendige for os at forfølge som en legitim interesse. Det drejer sig om e-mailadresse og adgangskode. Dette sker af sikkerhedshensyn vedrørende din brugerkonto hos os. Det sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f).

 

Vi kan også indsamle oplysninger til reklame og markedsføring, hvis du har givet samtykke hertil. Dette sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a).

 

Opbevaring og sletning af data

Vi opbevarer data i overensstemmelse med lovgivningen, og har således passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre dine data hos os.

 

Data til opfyldelse af kontraktlige forpligtelser slettes, når kontrakten er opfyldt. Til brug for opfyldelse af blandt andet bogføringslovgivningen opbevares nødvendige data om køb i op til fem år.

 

Data, der behandles ud fra vores legitime interesse, slettes et år efter ophør af kundeforhold.

Data, der behandles ud fra dit samtykke, slettes hvis samtykke tilbagekaldes.

 

Videregivelse af data

Vi videregiver kundens oplysninger til leverandør og restaurant, der er selvstændig databehandler.

 

Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, det er nødvendigt, herunder i relation til opfyldelsen af din bestilling. I tilfælde af tvivl om identitetsmisbrug videregiver vi dine oplysninger til samarbejdspartnere, der assisterer med vores forretningsaktiviteter, herunder betaling.

 

Hungry.dk sender markedsføringsbudskaber til dig, såfremt der er givet samtykke til dette.

 

Indsigtsret, indsigelse, tilbagekaldelse af samtykke, berigtigelse, sletning og dataportabilitet

Du kan få oplyst hvilke oplysninger, vi har indsamlet om dig, medmindre andet følger af lovgivningen.

 

Du kan også til enhver tid gøre indsigelse mod vores behandling, hvis behandlingen sker i vores legitime interesse, eller hvis personoplysningerne bruges til direkte markedsføring.

 

Du kan også til enhver tid tilbagekalde et samtykke, som du har givet.

 

Herudover kan du få rettet forkerte oplysninger, eller bede om, at vi sletter oplysninger, som vi ikke allerede måtte have slettet.

 

Endelig kan du bede om at få dine data i et struktureret og maskinlæsbart format.

 

Du skal i så fald kontakte os på [email protected].

 

Herudover har du mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K (læs mere på www.datatilsynet.dk).

 

Kontaktoplysninger

Hungry.dk ApS, Voldbjergvej 24, 8240 Risskov

CVR nr. 34739757

Telefon: 70209770

Mail: [email protected]